webcontent-cms

Statistiky

Sledujte díky statistikám úspěšnost a efektivnost odeslané kampaně - dokážete to jednoduše a efektivně!

Jak zobrazit ...

Jak zobrazit statistiky kampaně

Statistiky kampaně lze zobrazit na hlavní stránce v přehledu kampaní kliknutím na ikonu statistiky nebo v záložce "Kampaně" zvolit sekci "Kampaně odeslané" a zde v posledním sloupci "Akce" u vybrané skupiny kliknout na známou ikonu statistiky .

Počet otevření - Ve statistikách kampaně zvolíme záložku "Open rate". V přehledu uvidíme jak grafické, tak i tabulkové zobrazení všech příjemců, kteří otevřeli e-mail v e-mailovém klientovi nebo internetovém prohlížeči. Statistiky zobrazují jak unikátní zobrazení, tak i celková zobrazení pro obě varianty. U obou varint lze kliknutím na tlačítko "Zobrazit detail" zobrazit přehled příjemců (dle e-mailové adresy) u kterých je započteno otevření e-mailu.

Počet prokliků - Ve statistikách kampaně zvolíme záložku "Click rate". V přehledu uvidíme jak grafické, tak i tabulkové zobrazení všech odkazů, které systém v kampani nalezl a příjemci na ně mohou kliknout. Statistiky zobrazují u každé url adres unikátní a celkový počet proklilů na url adresu. U každé adresy lze kliknutím na tlačítko "Zobrazit detail" zobrazit přehled příjemců (dle e-mailové adresy) u kterých je evidován proklik.

Počet odhlášených příjemců - Ve statistikách kampaně zvolíme záložku "Bounce rate". V přehledu uvidíme počet odhlášencýh uživatelů u vybrané kampaně a procentuální poměr odhlášených k celkovém počtu příjemců kampaně. Kliknutím na tlačítko "Zobrazit detail" se zobrazí přehled příjemců (dle e-mailové adresy), kteří se odhlásili včetně data a času odeslání e-mailu a odhlášení příjemce. Rozdíl mezi přijetím e-mailu a potvrzením odhlášení je uveden v posledním sloupci jako samostatný údaj.

Jak zobrazit statistiky skupiny příjemců

Statistiky skupiny lze zobrazit kliknutím na ikonu statistiky v přehledu skupin, který získáme kliknutím na záložku s názvem "Skupiny".

Jak zobrazit statistiky jednotlivých příjemců

Statistiky se zobrazují v přehledu příjemců vybrané skupiny kliknutím na ikonu statistiky v posledním sloupci tabulky s názvem "Akce".

Jak exportovat ...

Jak exportovat příjemce, kteří si přečetli e-mail

V záložce "Open rate" u statistiky kampaně si klikneme v tabulce na odkaz "XLS export".

Jak exportovat příjemce, kteří provedli kliknutí na odkaz

V záložce "Click rate" u statistiky kampaně si můžeme vybrat z exportu statistik všech odkazů nebo statistiku jednotlivých odkazů. Pro statistiku všech odkazů klikneme nad tabulkou na odkaz "XLS export všech clickrate odkazů". Chceme-li exportovat statistiky jen pro vybraný odkaz, klikneme v tabulce u vybraného odkazu na ikonu statistiky . Exportované soubory jsou ve formátu .XLSX.

Jak exportovat příjemce, kteří se odhlásili v odeslané kampani

V záložce "Bounce rate" u statistiky kampaně si klikneme na tlačítko "Zobrazit detail" kde si zvolíme ze dvou možností jak exportovovat odhlášené příjemce a to do souboru ve formátu .CSV nebo .XML.

Uživatelské rozhraní a funkce systému WebContent Emailing

cta-back1

Nespokojte se s kompromisy - systém který roste s vámi!

Zanechte nám svůj e-mail, budeme vás informovat!

Na začátek stránky