webcontent-cms

Skupiny příjemců

Vytvořte a spravujte databázi příjemců. Poradíme, jak imporovat příjemce manuálně nebo automaticky z externích zdrojů a editovat informace o nich.

E-mailové kampaně mohou být rozesílány na vybrané skupinu příjemců (systém umožňuje rozesílat kampaně na více než jednu skupinu).

Každá skupina obsahuje databázi příjemců, kteří se dají přidávat po jednom nebo je importovat.

Samozřejmostí při importu je odstranění duplicitních a nevalidních e-mailů. Tyto e-maily jsou zobrazeny v revizním souhrnu, který se zobrazuje po každém importu kde uživatele navíc informuje o počtu importovaných příjemců, celkovém počtu příjemců ve skupině, dobu trvání importu a odkaz na seznam duplicitních nebo nevalidních e-mailů.

Jak na vytvoření ...

Jak vytvořit skupinu příjemců

Skupiny příjemců vytvoříte tak, že v záložce "Skupiny". Zde pomoci funkčního tlačítka "Vytvořit skupinu" založíte skupinu dle svých potřeb a potvrdíte  uložením pomocí funkčního tlačítka "Uložit skupinu". Po uložení skupiny se vám zobrazí potvrzení úspěšného nebo neúspěšném uložení. Po uložení je uživatel automaticky přesměrován do přehledu skupin.

Jak vytvořit příjemce

V přehledu skupin, který se nechází v záložce "Skupiny" si v posledním sloupci "Akce" můžeme vybrat ze svou způsobů jak vytvořit nového příjemce. Kliknutím na ikonu pridat se zobrazí přímo editační formulář pro nového příjemce. Další možnosti je kliknutím na ikonu prijemci a následně se zobrazí výpis všech příjemců ve skupině kde pro založení nového příjemce stačí kliknout na funkční tlačítko "Vložit nového příjemce do skupiny".

Jak na import ...

Pro naplnění skupin příjemci můžeme vybrat z několika možností: ručním přidáním příjemce (viz. popis výše), importem ze souboru (ve formátu .CSV, .XML) nebo automatickým importem z externích zdrojů (ve formátu .CSV, .XML, .JSON).

Jak importovat příjemce ze souboru

Chcete-li importovat příjemce ze souboru, zdrojový soubor musí být ve formátu .CSV (záznamy oddělené středníkem) a .XML. Příslušný soubor vybereme v v záložce "Skupiny" kliknutím na ikonu import . Na konci importní stránky vybereme zdrojový soubor, zkontrolujeme skupinu do které chceme provést import a vybereme stavy pro nově importované příjemce nebo pro existující příjemce, kteří jsou již v systému s nějakým stavem.

Stručný návod  pro importování pomocí CSV souborů.

Výběr stavu nových příjemců - Při importu nových příjemců je možné vybrat výchozí stav pro nové příjemce a to aktivní (obdrží e-mail z kampaně), neaktivní nebo odhlášený (příjemci s těmito stavy e-mail z kampaně neobdrží). Pokud vyberete jeden z výše uvedených stavů systém při importu bude ignorovat stavy, které jsou uvedený u jednotlivých příjemců v importovaném souboru (pokud je stav ve zdrojovém souboru uveden).

Výběr stavu již existujících příjemců ve skupině v případě duplicity - Pokud zdrojový soubor obsahuje e-mailové adresy, které jsou již uvedené u vybrané skupiny, můžete u těchto duplicitních příjemců změnit stav, který nyní mají v rámci skupiny do které je prováděn import. Na výběr je změna stavu na aktivní nebo odhlášený. Výchozí funkcí je neměnit stav, tedy ponechat aktuální stav příjemce.

Jak nastavit automatickou aktualizaci příjemců z externích zdrojů

Automatický import z externích zdrojů se provádí v záložce "Skupiny" kliknutím na ikonu import . Import se provádí z externích url adres kde je nuntné aby url adresa odkazovalo přímo na vybraný soubor (.CSV, .XML, JSON). Externí import lze automatizovat a to podle intervalu spouštění (1 hodina, 6 hodin, 12 hodin, 24 hodin, 1 týden), popřípadě nastavením dne a času. U sekcí kde je nastaven automatický import lze sledovat kdy naposledy došlo k automatickému importu a kdy je datum a čas příští aktualizace z externího zdroje.

Jak na editaci ...

Jak editovat příjemce

Chcete-li editovat informace o příjemci, je nutné se dostat u vybrané skupiny do přehledu příjemců pomocí ikony prijemci . V tomto přehledu příjemců už stačí vybrat si jen příjemce, kterého chceme editovat a kliknout na jeho e-mailovou adresu ve sloupci "E-mail" nebo na ikonu upravit v posledním sloupci s názvem "Akce".

K dispozici jsou základní pole jako jsou e-mail, stav příjemce, jméno a příjmení, oslovení, firma, ulice, město, pohlaví, telefonní kontakt a poznámky. Vždy můžete přidat dle vašich potřeb vlastní (custom) atributy. Množství atributů není omezeno.

Jak přesunout příjemce

Chcete-li přesunout jednoho nebo více příjemců musíte označit vybrané příjemce a na konci přehledu příjemců vybrat funkci "Přesunout do skupiny". Před kliknutím na toto tlačítko je nutné vybrat cílovou skupinu do které má být přesun příjemce(ů) proveden. O přesunu jste informován potvrzením o úspěšném nebo neúspěšném přesunu.

Jak smazat příjemce nebo změnit jejich stav

V případě, že je zapotřebí smazat jednoho nebo více příjemců stačí v přehledu příjemců tyto příjemce označit a na konci přehledu zvolit akci, která se má provést - smazat příjemce nebo změnit jejich stav na aktivní, neaktivní nebo odhlášený.

Jak zobrazit ...

Jak zobrazit statistiky skupiny

Statistiky skupiny lze zobrazit kliknutím na ikonu statistiky v přehledu skupin, který získáme kliknutím na záložku s názvem "Skupiny".

Jak zobrazit statistiky příjemce

Statistiky se zobrazují v přehledu příjemců vybrané skupiny kliknutím na ikonu statistiky v posledním sloupci tabulky s názvem "Akce".

Uživatelské rozhraní a funkce systému WebContent Emailing

cta-back1

Nespokojte se s kompromisy - systém který roste s vámi!

Zanechte nám svůj e-mail, budeme vás informovat!

Na začátek stránky