webcontent-cms

Kampaně

S vytvořením a správou kampaně vám pomohou "Rychlé nápovědy" a WYSIWYG editor, který zajistí jednoduchou editaci ampaně.

Vytvoření a nastavení kampaně

Editace kampaně je rozdělená do 5 záložek.

Nastavení kampaně

Záložka "Nastavení kampaně" je nosnou sekcí každé kampaně. Volí se zde interní název kampaně, předmět e-mailu, e-mail a jméno odesílatele kampaně a na jaký e-mail má přijít odpověď, na které skupiny příjemců má být kampaň rozeslána nebo jaký má být formát textu pro odhlášení příjemce. U každé položky v této záložce najdete ikonku s rychlou nápovědou, která vám doporučí vhodné vyplnění nebo nastavení vybrané položky.

Přehled položek v nastavení kampaně:
 • Název kampaně: Název, který se zobrazí pouze v přehledu kampaní a nemá žádnou souvislost s předmětem kampaně. Název je vidět pouze v administračním rozhraní.
 • Předmět emailu: Předmět e-mailu, který se zobrazuje v přemětu rozesíláných e-mailů.
 • E-mail odesílatele newsletteru: E-mail odesílatele, který se zobrazí uživatelům v rozeslané kampaňi.
 • Jméno odesílatele newsletteru: Slouží pro identifikaci odesílatale e-mailu a zobrazuje se v hlavičce rozesílaného e-mailu. Tuto položku doporučujeme vyplňovat kvůli antispamovým programům!
 • E-mail pro odpověď (Reply-To): Nastavení e-mailu, který slouží pro odpověď od příjemce. Pokud není hodnota vyplněna, použije se e-mail odesílatele kampaně.
 • Jméno pro odpověď (Reply-To): Nastavení jména, které bude sloužit pro odpověď od příjemce. Pokud není hodnota vyplněna, používá se jméno odesílatele kampaně.
 • Skupina příjemců: Možnost výběru příslušné skupiny nebo více skupin na které bude kampaň rozesílána.
 • Text odhlašovacího odkazu: Text u odkazu, který slouží k odhlášení uživatele z příjmu emailů. Pokud není vyplněno, zobrazí se výchozí text Odhlásit/Unsubscribe
 • Text odkazu pro zobrazení v prohlížeči: Text u odkazu, který slouží k zobrazení kampaně v prohlížeči. Pokud není vyplněno, zobrazí se výchozí text zobrazit on-line. Z vyplněného textu lze označit pouze část, která bude sloužit jako odkaz pomocí značky.
 • Šablona emailu: Název šablony, která se použije při rozesílání e-mailu.
 • Informační e-mail po dokončení: Jakmile je kampaň rozeslána na všechny příjemce, obdržíte od informační e-mail o rozeslání kampaně.

Obsah kampaně

Vše co je uvedeno v obsahu kampaně se zobrazí v samotném těle e-mailové zprávy, kterou příjemce obdrží.

Obsah všech kampaní se edituje pomocí WYSIWYG editoru, který mnozí uživatelé znají z kancelářského balíku MS Office nebo OpenOffice. Díky editoru nemusíte jako uživatel znát programování, jelikož většinu úprav lze provádět pomocí editoru (tabulky, vkládání obrázků, stylování písma, velikost a font písma, podbarvení textů, a mnoho dalšího).

Do obsahu kampaně můžete vkládat i tzv. zástupné značky (značky jsou určeny pro vkládání odkazu pro odhlášení příjemce, zobrazení e-mailu v internetovém prohlížeči nebo oslovení příjemce). Pro jejich vkládání je využíván, který je najdete přímo ve WYSIWYG editoru pod ikonou .

S editorem můžete editovat i náročnější šablony, ty které pro vás vytváříme na míru.

Přílohy kampaně

V záložce "Přílohy kampaně" máte možnost ke kampani nahrát přílohu nebo spravovat již nahrané. Nahrát nové přílohy lze z pevného disku počítače nebo vybrat již ty, které jsou uloženy na serveru v sekci "Dokumenty". V případě správy (smazání přílohy) již nahraných příloh jsou přílohy v tabulkách rozděleny na ty, které jsou nahrány z pevného disku nebo ze sekce "Dokumenty". Všeobecně se doporučuje ke kampaním přílohy nepřikládat pokud se nejedná o obchodní sdělení pro vybrané partnery.

Odhlašovací e-mail

Systém WebContent Emailing má centrálně nastavený obsah e-mailu po odhlášení příjemce z kampaně. U každé kampaně se dá připravit specifický odhlašovací e-mail pro vybranou kampaň, který bude odeslán příjemci pokud se odhlásí. V záložce "Odhlašovací e-mail" vyplňte předmět e-mailu a text e-mailu. Předmět e-mailu a jeho text se vyplňuje jako prostý text.

Práva pro statistiky

Vyberte záložku "Práva pro statistiky" a zde pomocí rozbalovacího menu vyberte uživatele administrace, kteří budou mít po odeslání kampaně přístup do statistik dané kampaně.

Jak na ...

Jak odeslat testovací e-mail

Pokud chceme pro kontrolu odeslat testovací e-mail klikneme ve sloupci "Akce" na ikonu testovaci-email . Následně se nám zobrazí stránka s připraveným polem pro vložení e-mailové adresy na kterou chceme testovací e-mail odeslat. Po vložení e-mailu stačí kliknout na tlačítko "Odeslat testovací email!". Testovací e-mail je odeslán okamžitě.

Jak si zobrazit kampaň v internetovém prohlížeči

Vytvořené kampaně si můžete jednoduše zobrazit i v internetovém prohlížeči a to pomocí ikony zobrazit-kampan . Kampaň se zobrazí v novém okně prohlížeče a zobrazení je stejné, které uvidí uživatel při využití odkazu zobrazit on-line, který nalezne v obdrženém e-mailu.

Jak vytvořit kopii kampaně

Z již připravených kampaní si můžete vytvořit jednoduše kopii a to kliknutím na ikonu kopirovat-kampan . Po kliknutí se zkopíruje veškerý obsah kampaně včetně připojených příloh nebo nastavení statistik apod. Při kopírování se nezkopíruje nastavení kampaně. Kampaň je nutno nastavit znovu.

Jak odeslat kampaň

Pokud je vše v pořádku připraveno a zkontrolováno stačí v přehledu kampaní kliknout ve sloupci s názvem "Akce" na ikonu vytvorit-frontu . Po kliknutí se vám zobrazí revizní stránka, která má za úkol vás informovat na kolik příjemců kampaň budete rozesílat, výpis sledovaných url odkazů, které systém našel v kampaňi, možnost nastavit datum a čas odeslání  a nebo odeslání kampaně filtrovat dle svých pravidel. Pokud je revizní zpráva v pořádku stačí už jen potvrdit odeslání tlačítkem "Vytvořit frontu!". Všechny kampaně, které se atuálně odesílají najdete v sekci "Fronty".

Uživatelské rozhraní a funkce systému WebContent Emailing

cta-back1

Nespokojte se s kompromisy - systém který roste s vámi!

Zanechte nám svůj e-mail, budeme vás informovat!

Na začátek stránky