webcontent-emailing

Vlastnosti a funkce systému

Naše řešení nabízí

 • Řešení pro hromadné rozesílání marketingových a informačních e-mailů.
 • Tvorbu různých na sobě nezávislých databázi příjemců.
 • Neomezený počet kampaní s možností volby šablony a skupiny příjemců.
 • Automatické sledování kampaně vč. podrobných statistik o jednotlivých příjemcích.
 • Tvorbu různých (TXT, HTML) e-mailů vč. propracované grafiky.
 • WYSIWYG editor umožňující tvorbu obsahu e-mailu podobně jako jste zvyklí z kancelářských programů MS Office, nebo OpenOffice.
 • Nastavení času pro rozeslání e-mailu.
 • Systém je otevřen dalšímu rozvoji.

Hlavní výhody systému

 • Žádné poplatky za počet rozesílaných emailů. Více informací se dozvíte v našem ceníku.
 • Každý příjemce dostává unikátní email.
 • Intuitivní správa příjemců, grafických a textových šablon.
 • Neomezený počet uživatelů pro práci se systémem a možnost definování pravidel pro jednotlivé uživatele.
 • Import/export příjemců z/do jednotlivých skupin dle stavu příjemců.
 • Možnost připojit neomezený počet souborů k e-mailu.
 • Náhled e-mailů prostřednictvím vlastní webové prezentace a možnost jej propojit s rozesílaným e-amilem (pro případ špatného zobrazení v e-mailovém klientu, nebo webmailu).
 • Možnost registrace příjemců na webových stránkách vložením svého e-mailu.
 • Autorizace příjemce – každý příjemce po zadání své e-mailové adresy obdrží obratem e-mail, kde svoji registraci k odběru newsletteru potvrdí, nebo zruší (podle platné legislativy).

E-mailové kampaně

 • Jednoduchá tvorba e-mailu pomocí jednoduchého editoru, stejně jako ve Wordu.
 • Pokročilé možnosti personalizace zpráv.
 • Možnost vkládání značek pro oslovení příjemce, odhlášení příjemce a zobrazení kampaně on-line.
 • K e-mailové kampani můžete přiřadit jakýkoliv soubor. Tento soubor je odeslán společně s e-mailem jako příloha.
 • Pokud je zapotřebí můžete ke kampani připojit jakýkoliv soubor, který je již v systému uložen.
 • Do e-mailové kampaně můžete snadno vložit jakýkoli obrázek.
 • Po uložení kampaně se můžete kdykoliv podívat na náhled kampaně.

Statistiky kampaní

 • Stav kampaně – aktivní/neaktivní/dokončená.
 • Termín do kdy budou odeslány všechny e-maily.
 • Celkový počet příjemců.
 • Stav rozesílání – počet odeslaných/neodeslaných e-mailů.
 • Otevření e-mailů – počet všech otevření e-mailů v e-mailových klientech nebo pomocí odkazu k on-line zobrazení kampaně.
 • Počet odhlášených příjemců ze skupiny, na kterou byla rozeslána kampaň vč. detailního přehledu, který příjemce se odhlásil a po jaké době od přijetí e-mailu.

Skupiny příjemců

 • Každá skupina disponuje neomezeným počtem příjemců.
 • V jednotlivých skupinách je možnost příjemce importovat/exportovat.
 • Import do skupin lze provádět i vzdáleně pomocí XML. Stačí u vybrané skupiny zadat url adresu souboru pro import a nastavit čas kdy má dojít k synchronizaci.
 • U každého příjemce je uvedeno kdy byla registrace provedena, a stav:
  Aktivní – je v systému a přijímá e-maily,
  Neaktivní – je v systému a nepřijímá e-maily,
  Odhlášený – je v systému, ale odhlásil se z odběru emailů.
 • Příjemce je možné manuálně vkládat, upravovat jejich e-mail a stav (aktivní / neaktivní) a doplňovat jejich osobní údaje.
 • Pro každou skupinu je možno využít registrační formulář a ten umístit na webové stránky.
 • Automatické odstranění duplicitních záznamů ve skupině už během importu.
 • Odesílání e-mailu jen aktivním příjemcům.

E-mailové šablony

 • Základní responzivní šablony pro mobilní zařízení.
 • Možnost tvorby neomezeného počtu šablon včetně jejich náhledu.
 • Možnost vkládání značek pro odhlášení, on-line zobrazení kampaně a stažení příloh.

Správa účtu

 • Víceuživatelské prostředí s možností nastavení práv dle uživatelů.
 • Lehce ovladatelné funkce a jejich přehledné rozvržení.
 • Široká definice práv pro jednotlivé uživatele.

Modularita

Systém nabízí nejrůznější funkční rozšíření, které lze nakonfigurovat přesně dle potřeb. Rádi vám vytvoříme modul nebo funkční rozšíření přímo podle vašich specifických potřeb.

Zdarma a nezávazně

Vyzkoušejte DEMO našeho systému

cta-back1

Nespokojte se s kompromisy - systém který roste s vámi!

Zanechte nám svůj e-mail, budeme vás informovat!

Na začátek stránky